RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/14:PU108106 - Elimination Voltammetry as a New Method for Studying the SAM Formation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/14:PU108106
Název v původním jazyce: Elimination Voltammetry as a New Method for Studying the SAM Formation
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Nováková, Zuzana
Tvůrce: Oriňáková, Renáta
Tvůrce: Oriňák, Andrej
Tvůrce: Hvizdoš, Pavol
Tvůrce: Straková Fedorková, Andrea

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Elimination Voltammetry as a New Method for Studying the SAM Formation, electrochemical characterization of SAM layers
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [E432BE85CAE1]