RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/14:PU108837 - Impedance Measurement of Lead-Acid Accumulator in Different State of Charge (SOC) by Difference Method


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/14:PU108837
Název v původním jazyce: Impedance Measurement of Lead-Acid Accumulator in Different State of Charge (SOC) by Difference Method
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Tošer, Pavel
Tvůrce: Abraham, Pavel
Tvůrce: Bača, Petr
Tvůrce: Vaculík, Sebastian

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: New AC difference method (ACDM) was developed to obtain experimental data. The original DC difference method (DCDM) was established earlier at our Power Sources Laboratory of Brno University of Technology [1, 2]. New method in its AC nature is also a close relative to electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The DCDM and also the new ACDM are both non-destructive, which means that experimental data can be obtained in situ. New method provides more accurate set of information because it can be used in wide frequency range. Unlike the EIS the DCDM method gives us more information about current collector/active mass contact layer and active mass itself. In this paper, the new method was used to compare lead-acid accumulator in different states of charge. Electrodes were analysed with special attention to collector /active mass double layer and to active mass itself. Obtained data contributed to better understanding of involved degradation mechanisms.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [BC54ECBB323B]