RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/14:PU108924 - Diagnosis of Liver Tumors Using Image Processing


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/14:PU108924
Název v původním jazyce: Diagnosis of Liver Tumors Using Image Processing
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JC - Počítačový hardware a software
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Abdulrahman, Wassem

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper, a computer-aided diagnostic (CAD) system for the diagnosis of benign and malignant liver tumors from computed tomography (CT) images is presented. The research aims to develop an automated way to extract suspicious regions of liver area in the scanner image to the abdominal area, this research uses a new method for extracting the liver area of the scanned image for abdominal area automatically, depending on the use of connected compounds numbering algorithm CCL, in addition to the use of data collection algorithm FCM to extract suspicious regions of the extracted area of the liver.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT)
Rozsah stran:
ISSN: 2278-0181
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [F046CFAF7DB6]