RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/14:PU109141 - Effect of Heat Treatment on the Corrosion and Mechanical Properties of Electrolytical Composite Ni-B Coatings


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/14:PU109141
Název v původním jazyce: Effect of Heat Treatment on the Corrosion and Mechanical Properties of Electrolytical Composite Ni-B Coatings
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Oriňáková, Renáta
Tvůrce: Oriňák, Andrej
Tvůrce: Kupková, Miriam
Tvůrce: Sabalová, Mária
Tvůrce: Straková Fedorková, Andrea
Tvůrce: Kabátová, Margita
Tvůrce: Kaľavský, František
Tvůrce: Sedlaříková, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Effect of Heat Treatment on the Corrosion and Mechanical Properties of Electrolytical Composite Ni-B Coatings - electrochemistry
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 19
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [47D9B54B13FB]