RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/14:PU109884 - Mathematical Model of Data Backup and Recovery


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/14:PU109884
Název v původním jazyce: Mathematical Model of Data Backup and Recovery
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Burda, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The data backup and data recovery are well established disciplines within the computer science already. Despite this fact, however, there is currently no sufficiently general mathematical model for quantification of backup strategies. In this paper, such mathematical model is derived. The model introduced is based on the assumption that the total size of the data is constant. Using this model, we can quantitatively evaluate the properties of different types of backup strategies. For the full, differential and incremental backup strategies, formulae are derived for the calculation of the average total backup size and the average data recovery size in dependence on the probability of the change of data units. The quantitative relations obtained are discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 13
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [928B1F5F57E2]