RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26230/10:PU89548 - Biometric Cryptography Based on Fingerprints


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26230/10:PU89548
Název v původním jazyce: Biometric Cryptography Based on Fingerprints
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Drahanský, Martin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: General biometric systems are well known in public and systems based on the fingerprint recognition belong, without question, to the most familiar ones. Fingerprints have been used for identification and authentication for a long time because their uniqueness and reliability have been proven in everyday life. Nowadays, there are a great number of such biometric systems based on fingerprint recognition on the market. One group of them is used for forensic purposes (these are called dactyloscopic systems and are used in tasks of person identification). Another group of biometric systems represents the topic of interest of this monography - access or verification systems.
Both such systems and related basic biometric terms and processes are described in the first and second chapters.
If we try to combine a biometric (fingerprint) system with some cryptographic system, we are confronted with the question, if there is enough information entropy in the fingerprint. Some computations of the similarity

Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Biometric Cryptography Based on Fingerprints
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 152
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-26230___/01:1
Kontrolní kód: [71F6BD23660C]