RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26230/11:PU96069 - Fingerprint Recognition Technology - Related Topics


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26230/11:PU96069
Název v původním jazyce: Fingerprint Recognition Technology - Related Topics
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Drahanský, Martin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This work deals with three related topics in the field of biometric fingerprint recognition. The first topic is devoted to the skin structure and various sensor technologies used for the fingerprint acquirement, namely optical, capacitive, ultrasonic, e-field, electro-optical, pressure, thermal, MEMS and sweep. This is followed by the description of influencing factors which could have an impact on the fingerprint acquirement process, e.g. skin diseases. The second topic covers the issues of estimation of fingerprint image quality. At the beginning, important error rates and curves for the evalutation of biometric system performance are introduced. The last topic deals with the liveness detection. At the beginning, some basic risks related to biometric systems are discussed and the need for liveness detection is explained. This is followed by the description of all known methods for the liveness detection which could be suitably used in the fingerprint recognition.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Fingerprint Recognition Technology - Related Topics
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 172
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-26230___/02:2
Kontrolní kód: [2C0E070D02C1]