RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26230/11:PU96210 - Hardware Accelerated Functional Verification - Framework for FPGA-Accelerated Functional Verification


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26230/11:PU96210
Název v původním jazyce: Hardware Accelerated Functional Verification - Framework for FPGA-Accelerated Functional Verification
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Šimková, Marcela

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Functional verification is a widespread technique to check whether a hardware system satisfies a given correctness specification. As the complexity of modern hardware systems rises rapidly, it is a challenging task to find appropriate techniques for acceleration of this process. This thesis introduces a design of a verification framework that exploits the field-programmable gate array (FPGA) technology for cycle-accurate acceleration of simulation-based verification, while retaining the possibility to run verification also in the user-friendly debugging environment of a simulator. The presented framework is written in SystemVerilog and complies with the principles of functional verification methodologies (OVM, UVM) as well as assertion-based verification, making its application range quite large. According to the experiments carried out on a prototype implementation, the achieved acceleration is proportional to the number of checked transactions and the complexity of the verified system. T
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Hardware Accelerated Functional Verification - Framework for FPGA-Accelerated Functional Verification
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 60
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26230___/01:1
Kontrolní kód: [F9B8EE715FF3]