RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26230/11:PU97863 - 3D Face Recognition


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26230/11:PU97863
Název v původním jazyce: 3D Face Recognition
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Mráček, Štěpán

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This work is about biometric 3D face recognition. General biometric systems as well as specific techniques used in 2D and 3D face recognition are described. An automatic modular 3D face recognition method is proposed. First, facial landmarks are located on the face surface and the three dimensional model is aligned to a predefined position. After that, the input probe scan is compared to the gallery template. There are three fundamental face recognition algorithms employed during this process - the eigenface method (PCA), the recognition using histogram-based features, and the recognition based on the anatomical-Bertillon face features. The decision module fuses the scores provided by the utilized recognition techniques finally. The resulting performance is better than any of utilized recognition algorithms.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: 3D Face Recognition
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 81
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-26230___/02:2
Kontrolní kód: [9B0C5B00363A]