RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26230/12:PU101891 - An Efficient Finite Tree Automata Library: The Design of BDD-based Semi-symbolic Algorithms for Nondeterministic Finite Tree Automata


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26230/12:PU101891
Název v původním jazyce: An Efficient Finite Tree Automata Library: The Design of BDD-based Semi-symbolic Algorithms for Nondeterministic Finite Tree Automata
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Lengál, Ondřej

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Numerous computer systems use dynamic control and data structures of unbounded size. These data structures have often the character of trees or they can be encoded as trees with some additional pointers. This is exploited by some currently intensively studied techniques of formal verification that represent an infinite number of states using a finite tree automaton. However, currently there is no tree automata library implementation that would provide an efficient and flexible support for such methods. Thus the aim of this Mas- ter's Thesis is to provide such a library. The present paper first describes the theoretical background of finite tree automata and regular tree languages. Then it surveys the cur- rent implementations of tree automata libraries and studies various verification techniques, outlining requirements for the library. Representation of a finite tree automaton and algo- rithms that perform standard language operations on this representation are proposed in the next part, w
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: An Efficient Finite Tree Automata Library: The Design of BDD-based Semi-symbolic Algorithms for Nondeterministic Finite Tree Automata
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 64
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-26230___/02:2
Kontrolní kód: [9986D4611670]