RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26230/13:PU106279 - Automated Malware Detection Based on Novel Network Behavioral Signatures


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26230/13:PU106279
Název v původním jazyce: Automated Malware Detection Based on Novel Network Behavioral Signatures
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Barabas, Maroš
Tvůrce: Homoliak, Ivan
Tvůrce: Drozd, Michal
Tvůrce: Hanáček, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper we propose the updated novel intrusion detection framework which has higher successful rate in detection of specific zero-day malware. Further we present updated state-of-the-art set of network metrics for description of attack vector. 
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 1793-8236
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SG - Singapurská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MPO
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MPO-26230___/01:1
Kontrolní kód: [939C8F3E17C0]