RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26230/14:PU111971 - Time Series Prediction Based on Event Driven Business Process Management


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26230/14:PU111971
Název v původním jazyce: Time Series Prediction Based on Event Driven Business Process Management
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Zámečníková, Eva
Tvůrce: Kreslíková, Jitka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper I would like to focus on time series prediction for building trading systems based on unification of the seemingly antagonistic concepts of Complex Events Processing (CEP) and discrete, legacy business logic. In the realm of the high frequency market-making trading systems, the incoming stream of data from multiple asset sources and venues shall be processed primarily by a real-time CEP engine till the point when the statistical characteristics of the continuous results cross into the "fat-tail" distribution region, when a set of stringent risk-management business rules kick in.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computational Engineering Research (IJCER)
Rozsah stran:
ISSN: 2250-3005
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26230___/01:1
Kontrolní kód: [521E26A1E595]