RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26230/14:PU112084 - A Decision Procedure For The WSkS Logic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26230/14:PU112084
Název v původním jazyce: A Decision Procedure For The WSkS Logic
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Fiedor, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Various types of logics are often used as a means for formal specification of systems. The weak monadic second-order logic of k successors (WSkS) is one of these logics with quite high expressivity, yet still decidable. Although the complexity of checking satisfiability of a WSkS formula is not even in the ELEMENTARY class, there are approaches to this problem based on deterministic tree automata that perform well in practice, like the MONA tool that efficiently solves the class of practical formulae, but fails for some others. This work extends the class of practically solvable formulae with the use of recently developed techniques for efficient manipulation of non-deterministic automata (such as the antichains algorithm for testing universality) and designs a new decision procedure using non-deterministic automata. The procedure is implemented and is compared with the MONA tool and for some cases yield better results than MONA.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: A Decision Procedure For The WSkS Logic
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 60
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26230___/01:1
Kontrolní kód: [749E2808B757]