RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26230/14:PU112750 - Fingerprint Damage Simulation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26230/14:PU112750
Název v původním jazyce: Fingerprint Damage Simulation
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kanich, Ondřej

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This work describe design and possible implementation of the application for synthetic fingerprint damage simulation. As the main source of information project SFinGe which is a pioneer in this area was used. Area of interest is specified to optical or capacitive touch sensors and fingerprint damage caused by pressure and moisture, damage and dirt on the sensor and skin deformation. A way how to implement these factor which damage the synthetic fingerprint so that the fingerprint looks like a real one is designed. These methods use morphological operators and model of plastic distortion in fingerprint images. Results of used methods are compared using commercial product and standard of fingerprint image quality. The main benefit of this work is damaging synthetic fingerprints so that they can be proven or disproven to be worse than original and the design of application that allows expansion by other methods.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Fingerprint Damage Simulation
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 68
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26230___/01:1
Kontrolní kód: [ACA3B6666736]