RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26510/13:PU102264 - Capital structure and the country default risk: The evidence from Visegrad group


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26510/13:PU102264
Název v původním jazyce: Capital structure and the country default risk: The evidence from Visegrad group
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Mokhova, Natalia
Tvůrce: Zinecker, Marek

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The recent Global Financial Crisis and following European Debt Crises show the significance of the country financial stability and its influence on the private sector. The managers make their financial decisions according the source of financing based on the macro economic conditions as interest rates, market volatility, inflation, level of sovereign debt, GDP growth, and the financial stability of a country in general. These factors influence the investment prospects of the country, the stability of bank system, and thus the country default probability and consequently the sovereign credit ratings. The paper investigates the relation between capital structure and the country default risk represented by sovereign credit ratings that assigned by worldwide known agencies as Moodys and Standard and Poors. The research is based on the evidence from four economically related countries: Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary, integrated into Visegrad group, which represent situation on the emerging ma
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 26
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta podnikatelská (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26510___/01:1
Kontrolní kód: [391188BE59B3]