RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/11:PU95558 - Cadmium(II) and zinc(II) ions effects on maize plants revealed by spectroscopy and electrochemistry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/11:PU95558
Název v původním jazyce: Cadmium(II) and zinc(II) ions effects on maize plants revealed by spectroscopy and electrochemistry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Kleckerová, Andrea
Tvůrce: Sobrová, Pavlína
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Dočekalová, Hana
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Toxicity of cadmium has been described in numerous papers and includes especially ability to generate reactive oxygen species (ROS), which are responsible for damaging of biomolecules and loss of their biological functions, however, mutual effect of zinc(II) and cadmium(II) ions is still unclear. Growth parameters (root/shoot length, fresh and dry weight), and stress markers and enzymes (oxidized/reduced glutathione, phytochelatins, total content of thiols, activities of glutathione-S-transferase (GST), alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST), and alkaline phosphatase (ALP)) were monitored during the treatment. In addition, total content of zinc(II) and cadmium(II) ions was determined in plant tissues electrochemically using differential pulse anodic stripping voltammetry. Moreover, content of reduced (GSH) and oxidized (GSSG) glutathione, and phytochelatin2 and phytochelatin5 were quantified using high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-ED). Firstl
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 2011 (6)
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 21
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-26620___/02:2
Kontrolní kód: [685836EBDF32]