RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/12:PU112454 - Electrochemical Sensors and Biosensors for Influenza Detection


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/12:PU112454
Název v původním jazyce: Electrochemical Sensors and Biosensors for Influenza Detection
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Hubálek, Jaromír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this review is to describe and discuss the previously known facts in the detection of influenza viruses and to outline the challenges and trends in the field of electrochemical detection. In this paper, there are described and discussed appropriate strategies for detection viral nucleic acid, specific viral proteins and virions. The strategies are divided into two main parts as sensors and biosensors.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 22
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [F1D357F53E3F]