RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/12:PU95568 - Femtogram electroanalytical detection of prostatic specific antigen by Brdicka reaction


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/12:PU95568
Název v původním jazyce: Femtogram electroanalytical detection of prostatic specific antigen by Brdicka reaction
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 13
Počet domácích tvůrců: 9
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Křížková, Soňa
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Gumulec, Jaromír
Tvůrce: Vaculovičová, Markéta
Tvůrce: Cernei, Natalia Vladimirovna
Tvůrce: Masařík, Michal
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Prostatic-specific antigen is considered as the best marker for prostate cancer. In spite of such intensive research in the field of electrochemical detection of some by-products connected with concentration of PSA, electrochemical behaviour of PSA has not been studied yet. The aim of this study was to investigate electrochemical catalytic signals of PSA using differential pulse voltammetry Brdicka reaction. The catalytic signals were studied using adsorptive transfer stripping technique as well as directly in the electrochemical cell.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 18
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-26620___/01:1
Kontrolní kód: [DE3786E4A6A2]