RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/12:PU97471 - Optimization of Planar Three-Electrode Systems for Redox System Detection


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/12:PU97471
Název v původním jazyce: Optimization of Planar Three-Electrode Systems for Redox System Detection
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 8
Tvůrce: Prášek, Jan
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Gablech, Imrich
Tvůrce: Bušinová, Petra
Tvůrce: Drbohlavová, Jana
Tvůrce: Chomoucká, Jana
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Hubálek, Jaromír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Numerous analytical, bioanalytical, biochemical and biological instruments have been developed for determination of specific and/or group of compounds, species, cells even organisms, but most of them suffer from the impossibility to miniaturize these instruments in spite of the fact that they have many other advantages. In this study we show, testing and optimization of some important features screen-printed electrodes, which should be considered before the design, manufacture and application of low-cost electrochemical analysis of in-situ, because we found that area as well as auxiliary materials and reference electrode can significantly affect the current response.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-26620___/02:2
Kontrolní kód: [A4C8A0A7F3B7]