RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/12:PU97475 - Voltammetry of Adiponectin and its Interactions with Collagen on a Carbon Paste Electrode at Femtogram Level


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/12:PU97475
Název v původním jazyce: Voltammetry of Adiponectin and its Interactions with Collagen on a Carbon Paste Electrode at Femtogram Level
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Šobrová, Pavlína
Tvůrce: Vaculovičová, Markéta
Tvůrce: Húska, Dalibor
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Provazník, Ivo
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Adiponectin, the most abundant protein secreted by white adipose tissue, is known for its involvement in obesity-related disorders such as insulin resistance, type 2 diabetes mellitus and atherosclerosis. Besides its well-known insulin-sensitizing, anti-inflammatory and antiatherosclerotic properties, accumulating evidence suggests that adiponectin may also have anticancer properties and be cardioprotective. The aim of this study is to investigate electrochemical behaviour of adiponectin at carbon paste electrode using adsorptive transfer stripping square wave voltammetry (AdTS SWV).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-AV0-26620___/02:2
Kontrolní kód: [FC6A5AF28A57]