RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/12:PU97494 - Electrochemical Biosensor Based on Acetylcholinesterase and Indoxylacetate for Assay of Neurotoxic Compounds Represented by Paraoxon


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/12:PU97494
Název v původním jazyce: Electrochemical Biosensor Based on Acetylcholinesterase and Indoxylacetate for Assay of Neurotoxic Compounds Represented by Paraoxon
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Pohanka, Miroslav
Tvůrce: Hrabinová, Martina
Tvůrce: Fusek, Josef
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: From a toxicological point of view, pesticides and nerve agents are probably the most toxic compounds inhibiting AChE activity. The zone with immobilized AChE was placed onto screen printed electrode and enzyme reaction was assessed electrochemically using square wave voltammetry.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-26620___/01:1
Kontrolní kód: [91E60A68EDCB]