RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/12:PU99117 - Electrochemical Behaviour of Native and Denatured B-Sheet Breaker Prion Protein


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/12:PU99117
Název v původním jazyce: Electrochemical Behaviour of Native and Denatured B-Sheet Breaker Prion Protein
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Šobrová, Pavlína
Tvůrce: Vaculovičová, Markéta
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Prion diseases are fatal neurodegenerative and infectious disorders of humans and animals, characterized by structural transition of the host-encoded cellular prion protein (PrPC) into the aberrantly folded pathologic isoform PrPSc. The conformation change, from the a-helix in the natural protein form (PrPc) to the b-sheet of the modified protein form (PrPSc), significantly influence the protein function. The mutated form (PrPSc) is extremely resistant to the cell degradation processes and may bind other PrPc molecules inducing the conformation change to the PrPSc. The insufficiency of the physiological PrPc and toxic incidence of PrPSc participate on the genesis of prion neurodegenerative diseases. The main aim of this study was to suggest electrochemical methods for detection of b-sheet breaker prion protein. For this purpose cyclic voltammetry (CV), differential pulse voltammetry (DPV), differential pulse voltammetry Brdicka reaction and chronopotentiometric stripping analysis (CPSA) were used. Pri
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-AV0-26620___/02:2
Kontrolní kód: [BC0052F4FF82]