RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU101425 - Electrochemical Impedance Spectroscopy Behaviour of Guanine on Nanostructured Planar Electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU101425
Název v původním jazyce: Electrochemical Impedance Spectroscopy Behaviour of Guanine on Nanostructured Planar Electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 11
Počet domácích tvůrců: 11
Tvůrce: Hrdý, Radim
Tvůrce: Kynclová, Hana
Tvůrce: Drbohlavová, Jana
Tvůrce: Svatoš, Vojtěch
Tvůrce: Chomoucká, Jana
Tvůrce: Prášek, Jan
Tvůrce: Majzlíková, Petra
Tvůrce: Pekárek, Jan
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Hubálek, Jaromír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this work is the optimization and following characterization of gold nanostructured electrochemical sensors suitable for biomolecules and heavy metal ion detection. Gold nanoparticles need to be examined for biocompatibility and environmental impacts. The EIS (electrochemical impedance spectroscopy) measurements of surfaces with various nanoparticles geometry have shown a strong dependence of active electrochemical surfaces area on the rate of nanomachining. The main aim of the paper presented is discovery of planar nanostructured electrode with selected size of nanoparticles which can bring greater benefit in their application in biochemistry in comparison to a flat gold electrode. The cyclic voltammetry method has prooved that nanowires with selected aspect ratio have increased electrochemicaly active area of electrodes.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-26620___/01:1
Kontrolní kód: [F0DF47CC14B8]