RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU103043 - Using of Paramagnetic Microparticles and Quantum Dots for Isolation and Electrochemical Detection of Influenza Viruses Specific Nucleic Acids


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU103043
Název v původním jazyce: Using of Paramagnetic Microparticles and Quantum Dots for Isolation and Electrochemical Detection of Influenza Viruses Specific Nucleic Acids
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Húska, Dalibor
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this study was to suggest isolation protocol based on paramagnetic microparticles and multicolour electrochemical detection of three various influenza oligonucleotides (H1N1 influenza subtype, H3N2 influenza subtype and H5N1 influenza subtype) modified with nanoparticles (NPs) called quantum dots (QDs), which are made from zinc, cadmium or lead.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-26620___/01:1
Kontrolní kód: [60177106A521]