RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU103196 - Copper Transport and Accumulation in Spruce Stems (Picea abies (L.) Karsten) Revealed by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU103196
Název v původním jazyce: Copper Transport and Accumulation in Spruce Stems (Picea abies (L.) Karsten) Revealed by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Krajcarová, Lucie
Tvůrce: Novotný, Karel
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Provazník, Ivo
Tvůrce: Prochazková, Petra
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Martin, Madhavi Z.
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Kaiser, Jozef

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) in double pulse configuration (DP LIBS) was used for scanning elemental spatial distribution in annual terminal stems of spruce (Picea abies (L.) Karsten). Cross sections of stems cultivated in Cu2+ solution of different concentrations were prepared and analyzed by DP LIBS. Raster scanning with 150 um spatial resolution was set and 2D (2-dimentional) maps of Cu and Ca distribution were created on the basis of the data obtained. Stem parts originating in the vicinity of the implementation of the cross sections were mineralized and subsequently Cu and Ca contents were analyzed by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The results provide quantitative information about overall concentration of the elements in places, where LIBS measurements were performed. The fluorescence pictures were created to compare LIBS distribution maps and the fluorescence intensity (or the increase in autofluorescence) was used for the comparison of ICP-MS quantitative
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 20
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [C1F36FD9784A]