RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU103766 - Automated Voltammetric Determination of Lead(II) Ions Using Sensor Array


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU103766
Název v původním jazyce: Automated Voltammetric Determination of Lead(II) Ions Using Sensor Array
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 13
Počet domácích tvůrců: 12
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Prášek, Jan
Tvůrce: Majzlíková, Petra
Tvůrce: Žák, Jaromír
Tvůrce: Drbohlavová, Jana
Tvůrce: Chomoucká, Jana
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Konečná, Marie
Tvůrce: Brnický, Martin
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Vrba, Radimír
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Adam, Vojtěch

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this work was to design and to construct new automated system for electrochemical determination of metal ions. For this purpose, we connected three commercially available instruments with sensor field and control box. Suggested field consists from 96 electrode systems, in which working electrode was made from carbon. The detection limit (3 S/N) was estimated as 1 ug/ml.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 16
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [EBC6BC1B4F7F]