RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU103769 - Analysis of Cadmium-Phytochelatins 2 Complexes Using Flow Injection Analysis Coupled with Electrochemical Detection Mass Spectrometry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU103769
Název v původním jazyce: Analysis of Cadmium-Phytochelatins 2 Complexes Using Flow Injection Analysis Coupled with Electrochemical Detection Mass Spectrometry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Merlos Rodrigo, Miguel Ángel
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Komínková, Markéta
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this study, in vitro synthesized Cd-phytochelatin (PC2) complexes were characterized using flow injection analysis/high performance liquid chromatography with CoulArray or Coulochem electrochemical detector of PC2 and Cd-PC2 complexes.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [B0D5C634AC0A]