RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU103770 - Employment of Electrochemical Methods for Assessment of the Maize (Zea mays L.) and Pea (Pisum sativum L.) Response to Treatment with Platinum(IV)


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU103770
Název v původním jazyce: Employment of Electrochemical Methods for Assessment of the Maize (Zea mays L.) and Pea (Pisum sativum L.) Response to Treatment with Platinum(IV)
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 12
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Mikulášková, Hana
Tvůrce: Merlos Rodrigo, Miguel Ángel
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Komínková, Markéta
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Platinum group elements (PGEs) belong to the group of heavy metals, which represents potential high risk for the environment. They get into the environment mainly from the still increasing transport, however, they are used also in chemical, electrical and glass industry. In this study, we aimed our attention at using electrochemical methods as such differential pulse voltammetry and high performance liquid chromatography with electrochemical detection for determination of Pt(IV) content, amino acids, reduced (GSH) and oxidized (GSSG) glutathione levels and phytochelatin synthase (PCS) activity in maize and pea plants treated with various doses of Pt(IV).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [89FBE01FFB92]