RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU103771 - Libuše Trnková – Founder of Elimination Voltammetry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU103771
Název v původním jazyce: Libuše Trnková – Founder of Elimination Voltammetry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In the nineties of the last century, new electrochemical method called Elimination Polarography, lately Elimination Voltammetry with Linear Scan (EVLS), was developed and successfully tested for various chemical and biochemical purposes. The EVLS procedure provides an improvement of voltammetric results through eliminating and conserving various particular currents, of which the total current is composed
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [0D98723AB296]