RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU103808 - Oxidative Stress in Staphylococcus aureus Treated with Silver(I) Ions Revealed by Spectrometric and Voltammetric Assays


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU103808
Název v původním jazyce: Oxidative Stress in Staphylococcus aureus Treated with Silver(I) Ions Revealed by Spectrometric and Voltammetric Assays
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EE - Mikrobiologie, virologie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 15
Počet domácích tvůrců: 10
Tvůrce: Chudobová, Dagmar
Tvůrce: Dobeš, Jiří
Tvůrce: Nejdl, Lukáš
Tvůrce: Mašková, Darina
Tvůrce: Merlos Rodrigo, Miguel Ángel
Tvůrce: Ruttkay-Nedecký, Branislav
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Konečná, Marie
Tvůrce: Pohanka, Miroslav
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Zehnálek, Josef
Tvůrce: Klejdus, Bořivoj
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Adam, Vojtěch

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We were focused on the studying oxidative stress in bacterial culture of Staphylococcus aureus induced by silver ions. The effect of the seven concentrations of AgNO3 (10, 25, 50, 75, 150, 225 and 300 uM) in bacterial culture was studied. Further, antioxidant activity of bacterial lysates of Staphylococcus aureus alone and incubated with different concentrations of AgNO3 under conditions of increased oxidative stress caused by the addition of hydrogen peroxide (4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 mM) was observed
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 19
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [E84B888559BA]