RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU103809 - Quantum Dots for Electrochemical Labelling of Neuramidinase Genes of H5N1, H1N1 and H3N2 Influenza


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU103809
Název v původním jazyce: Quantum Dots for Electrochemical Labelling of Neuramidinase Genes of H5N1, H1N1 and H3N2 Influenza
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 9
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Merlos Rodrigo, Miguel Ángel
Tvůrce: Tmejová, Kateřina
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Influenza is a highly contagious respiratory infectious disease causing a respiratory tract infection with significant morbidity and mortality in high-risk groups. The most important tool in the fight against influenza pandemic is timely and right diagnosis. The aim of this study was determine QDs-ODN complexes. Electrochemical methods are suitable not only for the detection of metal parts of the QDs, but also for detection of target oligonucleotide. Therefore, we determined metal peaks as well as CA and G peaks
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-26620___/01:1
Kontrolní kód: [4A4C7C1FD6F7]