RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU104379 - Sosedka Pegmatite Metal Ions Composition Determined by Voltammetry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU104379
Název v původním jazyce: Sosedka Pegmatite Metal Ions Composition Determined by Voltammetry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 10
Tvůrce: Fialová, Dana
Tvůrce: Kremplová, Monika
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Konečná, Marie
Tvůrce: Kaiser, Jozef
Tvůrce: Malina, Radomír
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Adam, Vojtěch

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this study was to determine metal ions (bismuth(III), cadmium(II) and lead(II)) using differential pulse voltammetry in the sample of Sosedka pegmatite. Primarily, we characterized rock composition using electron microscopy. Further, metal ions were also determined using differential pulse voltammetry at hanging drop mercury electrode (HMDE). To determined total content of metal ions, we optimized the experimental conditions of a sample preparation as time of digestion (50 min.), amount of the sample (10 mg) and volume of digestion mixture (500 ul). In rock samples, bismuth was the most represented then it was also determined lead and a small amount of cadmium.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [A6D6BD943E8A]