RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU104844 - Sequences of pandemic-causing viruses isolated and detected by paramagnetic particles coupled with microfluidic system and electrochemical detector


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU104844
Název v původním jazyce: Sequences of pandemic-causing viruses isolated and detected by paramagnetic particles coupled with microfluidic system and electrochemical detector
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EE - Mikrobiologie, virologie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Skaličková, Sylvie
Tvůrce: Merlos Rodrigo, Miguel Ángel
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Detection of the specific sequences of pandemic-causing viral nucleic acids is area attracting numerous scientists worldwide. In this study, we focused on the isolation and detection of oligonucleotide specific sequences of life-threatening viruses (HIV (GAGCAGTGGGAATA), Influenza (TAATAACCATTGGA) and Ebola (ACCTCACTAGAAAA)) by flow injection analysis with electrochemical detection coupled with paramagnetic particles based isolation. All of used viral genomic sequences contained A6 adenine repetition on the 5 end. This modification enables us to bind them on paramagnetic particle anchoring T25 (MPs-(dT)25). The isolated sequences were subsequently hydrolysed by optimized method using microwaves to obtain single adenines. The obtained samples were detected by microfluidic tool based on stopped flow injection analysis with glassy carbon electrode in the presence of Cu(II)/or CuS nanoparticles to enhance sensitivity and to lower detection limit for adenine. Basic detection parameters as accumulation of C
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-26620___/01:1
Kontrolní kód: [646E125CF0D1]