RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU105960 - Electrochemical Behaviour of Doxorubicin Encapsulated in Apoferritin


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU105960
Název v původním jazyce: Electrochemical Behaviour of Doxorubicin Encapsulated in Apoferritin
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 12
Počet domácích tvůrců: 8
Tvůrce: Tmejová, Kateřina
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Dostálová, Simona
Tvůrce: Šmerková, Kristýna
Tvůrce: Stanisavljevic, Maja
Tvůrce: Nguyen, Hoai Viet
Tvůrce: Nejdl, Lukáš
Tvůrce: Vaculovičová, Markéta
Tvůrce: Křížková, Soňa
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Adam, Vojtěch

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A voltammetric detection of doxorubicin and encapsulated doxorubicin in apoferritin structure at a carbon paste electrode is the main aim of this study.The samples were measured by differential pulse voltammetry in phosphate buffer (pH 5.5).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [4B0A556F4E27]