RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/13:PU105964 - Femtogram electrochemical sensing of prion proteins using quantum dots


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/13:PU105964
Název v původním jazyce: Femtogram electrochemical sensing of prion proteins using quantum dots
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Šobrová, Pavlína
Tvůrce: Vaculovičová, Markéta
Tvůrce: Pekařík, Vladimír
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The prion protein (PrP) is involved in neurodegeneration via its conversion from the normal cellular form, PrPC, to the infectious form, PrPSc, which is the causative agent of the transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) including Creutzfeldt -Jakob disease (CJD).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [EC3E0CB0D149]