RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU108617 - Study of Functional Qualities of Different Types of Tailored Liposomes with Encapsulated Doxorubicin using Electrochemical and Optical Methods


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU108617
Název v původním jazyce: Study of Functional Qualities of Different Types of Tailored Liposomes with Encapsulated Doxorubicin using Electrochemical and Optical Methods
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 12
Počet domácích tvůrců: 8
Tvůrce: Komínková, Markéta
Tvůrce: Guráň, Roman
Tvůrce: Merlos Rodrigo, Miguel Ángel
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Blažková, Iva
Tvůrce: Chudobová, Dagmar
Tvůrce: Nejdl, Lukáš
Tvůrce: Heger, Zbyněk
Tvůrce: Ruttkay-Nedecký, Branislav
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This study points to changes in the properties of liposomes and its functional qualities in task of release of encapsulated drug doxorubicin according to the content of cholesterol in the phospholipid bilayer. The influence of sodium dodecyl sulphate (SDS) addition to liposomal variants was also evaluated too. Three variants of liposomes differing in various concentrations of cholesterol were assessed. Firstly, we focused on the toxicity of all liposomal variants to Staphyloccocus aureus and it was found that the content of cholesterol increases the IC50 values of encapsulated doxorubicin in liposome with higher concentration of cholesterol than in liposome without cholesterol even four times.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [796566A1F442]