RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU110352 - Analysis of H7N7 Equine Influenza Virus by Spectrometric and Electrochemical Methods


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU110352
Název v původním jazyce: Analysis of H7N7 Equine Influenza Virus by Spectrometric and Electrochemical Methods
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 17
Počet domácích tvůrců: 15
Tvůrce: Novotná, Marie
Tvůrce: Novotný, Karel
Tvůrce: Křížková, Soňa
Tvůrce: Blažková, Iva
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Kenšová, Renáta
Tvůrce: Fialová, Dana
Tvůrce: Tmejová, Kateřina
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Procházka, David
Tvůrce: Kaiser, Jozef
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Lány, Petr
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The spectroscopic and electrochemical methods are tested for influenza detection in this study. Cadmium containing quantum dots (QDs) solutions were investigated. Total Cd content is determined by electrochemistry. Utilization of Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for QDs analysis in liquid solution deposited on the surface of carrier medium was studied.For comparison of the results the fluorescence measurement were provided. It was confirmed that LIBS technique is advantageous for detection of metal-containing nanoparticles.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [DA0D75DD3E08]