RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU110413 - Electrochemical Characterization of PNA Oligonucleotide of Neuraminidase Gene


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU110413
Název v původním jazyce: Electrochemical Characterization of PNA Oligonucleotide of Neuraminidase Gene
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 8
Tvůrce: Nguyen, Hoai Viet
Tvůrce: Tmejová, Kateřina
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper comes with the application of the Brdicka method for PNA testing and characterization. The classical approach based on the catalytic electroreduction of protons was used. In this study electrochemical determination of PNA in Brdicka solution was investigated by two techniques of differential pulse voltammetry (DPV) and DPV coupled with adsorptive stripping technique. The instrumentation of experiment was improved by manufacturing new holder for cooling electrochemical cell necessary for measurements in temperature sensitive electrolyte. This holder was made using 3D printing system from polylactide (PLA), biodegradable thermoplastic aliphatic polyester. AdT DPV produced four typical peaks (Co1 peak at potential -1.00 + - 0.05 V, RS2CO at potential -1.25 + - 0.05 V, Cat1 at potential -1.35 + - 0.05 V and Cat2 at potential -1.55 + - 0.05 V). Cat2 peak height was strongly depended on accumulation time, temperature of electrolyte, and concentration of PNA
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [BDD8BF0DE110]