RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU110414 - Electrochemical Microarray for Identification Pathogens: A Review


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU110414
Název v původním jazyce: Electrochemical Microarray for Identification Pathogens: A Review
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 8
Tvůrce: Merlos Rodrigo, Miguel Ángel
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Masařík, Michal
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Heger, Zbyněk
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Numerous analytical methods are used to detect pathogens agents including methods based on the direct isolation followed by real time-polymerase chain reaction, or immunology tests. There have not been published numerous papers on the using of electrochemical microarrays for detection of viruses and/or bacteria but there is a great potential. Electrochemical detection has been developed and assay performances studied for the CombiMatrix oligonucleotide microarray platform. CombiMatrix core technology is based on a specially modified semiconductor adapted for biological applications, which contains arrays of platinum microelectrodes. The ElectraSenseTM principle is the detection of redox active chemistries proximal to specific electrodes. The target molecules are labelled with a redox enzyme via biotin–streptavidin (or avidin) interaction. Enzymatic oxidation of an electron donor substrate then occurs. The detection current is generated due to electro-reduction of the enzymatic reaction product. Thus
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [30BA8BFAD377]