RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU110415 - Electrochemical Sensors and Biosensors for Influenza Detection – Literature Survey 2012-2013


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU110415
Název v původním jazyce: Electrochemical Sensors and Biosensors for Influenza Detection – Literature Survey 2012-2013
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 11
Počet domácích tvůrců: 11
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Michálek, Petr
Tvůrce: Milosavljević, Vedran
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Novotná, Marie
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This review summarized published information in the area of electrochemical detection of influenza virus in 2012 – 2013. The attention was mainly paid to summarize the news in the field of sensors and biosensors for influenza detection. Further, the impedance and quartz crystal microbalance sensing devices are also discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [16D5CF60C28C]