RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU110416 - HIV Biosensors – The Potential of the Electrochemical Way


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU110416
Název v původním jazyce: HIV Biosensors – The Potential of the Electrochemical Way
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Merlos Rodrigo, Miguel Ángel
Tvůrce: Heger, Zbyněk
Tvůrce: Cernei, Natalia Vladimirovna
Tvůrce: Jimenez Jimenez, Ana Maria
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Because of high costs and time consuming common HIV tests, new ways in diagnosis, offering rapid, cheap, and accuracy possibility are looking for. One of the most promising fields is electrochemistry, providing very good specifity, relatively low price, sensitivity, and possibility of miniaturization.Good sensitivity of electrochemical methods also facilitates the detection of HIV virions during the diagnostic window, i.e. the period when HIV antibodies are produced, but under detection limits of common diagnostic methods. In this review, the advantages of electrochemical HIV biosensor are summarized. Moreover, the potential of electrochemistry compared with other conventional methods is discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [864A2051D75D]