RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU110417 - Plasmid HIV p24 Gene Detection on Mercury Film Electrode using Osmium Labelling


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU110417
Název v původním jazyce: Plasmid HIV p24 Gene Detection on Mercury Film Electrode using Osmium Labelling
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 14
Počet domácích tvůrců: 13
Tvůrce: Kudr, Jiří
Tvůrce: Nejdl, Lukáš
Tvůrce: Skaličková, Sylvie
Tvůrce: Ruttkay-Nedecký, Branislav
Tvůrce: Merlos Rodrigo, Miguel Ángel
Tvůrce: Dostálová, Simona
Tvůrce: Jimenez Jimenez, Ana Maria
Tvůrce: Chudobová, Dagmar
Tvůrce: Číhalová, Kristýna
Tvůrce: Novotná, Marie
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The early detection of HIV-positive individuals before infecting healthy individuals is the basic principle to fight against AIDS. Although a lot of methods has been developed to detect HIV, electrochemistry is a promising tool thanks to its high sensitivity, low cost, ease of use and mostly no antibody-based detection.The aim of our study was to perform the electrochemical detection of HIV p24 gene for capsid protein. We utilized the ability of osmium tetroxide bipyridyl (OsO4(bpy)) to create the complex with thymine and used it to label the oligonucleotide complementary to the p24. We also used the thiolated oligonucleotide probe to anchor the labelled p24 gene to the magnetic particle, which served to isolate the construct from the solution of non-anchored molecules. The detection of p24 gene was performed on the mercury film glassy-carbon electrode by the adsorptive transfer method using difference pulse voltammetry. The best mercury film on the surface of glassy carbon working electrode was recei
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [C9EFCB603ED8]