RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU110418 - Spectroscopic and Electrochemical Characterization of CD4 Binding Site of HIV-1 Exterior Envelope gp120


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU110418
Název v původním jazyce: Spectroscopic and Electrochemical Characterization of CD4 Binding Site of HIV-1 Exterior Envelope gp120
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 10
Tvůrce: Cernei, Natalia Vladimirovna
Tvůrce: Heger, Zbyněk
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Milosavljević, Vedran
Tvůrce: Komínková, Markéta
Tvůrce: Moulick, Amitava
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Glycoprotein 120 (gp120) is essential biomolecule for HIV-1 entry into cells as it plays a vital role in attachment to specific cell surface receptors. Exterior envelope glycoprotein 120 contains conservative CD4 binding site in its structure that may be one of target molecules for development of HIV therapeutic agents, able to inhibit the viral entry steps into the host cells. The present study describes the solid-phase, Fmoc-based synthesis of CD4 binding site (SSGGD PEIVMH), and its subsequent spectroscopic characterization, with determined purity over 90 %. Moreover; electrochemical analyses were carried out to optimize the conditions for peptide determination. Using the optimized conditions as Britton-Robinson buffer with pH 8 and 3% addition of acetonitrile (v/v) as a mobile phase, potential 1100 mV, limit of detection of 0.04 ug.mL-1 and limit of quantification of 0.1 ug.mL-1 were estimated
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [71EEAFA1A783]