RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU111693 - gamma-Fe2O3 Magnetic Core Functionalized with Tetraethyl Orthosilicate and 3-Aminopropyl Triethoxysilane for an Isolation of H7N7 Influenza Serotype Virions


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU111693
Název v původním jazyce: gamma-Fe2O3 Magnetic Core Functionalized with Tetraethyl Orthosilicate and 3-Aminopropyl Triethoxysilane for an Isolation of H7N7 Influenza Serotype Virions
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 11
Počet domácích tvůrců: 10
Tvůrce: Heger, Zbyněk
Tvůrce: Cernei, Natalia Vladimirovna
Tvůrce: Guráň, Roman
Tvůrce: Michálek, Petr
Tvůrce: Milosavljević, Vedran
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Lány, Petr
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The influenza viruses cause annual epidemics of respiratory disease and occasional pandemics, which constitute a major public-health issue. The most important tool in the diagnosis of influenza pandemic is timely and right diagnosis. Hence, this study presents synthesis of paramagnetic particles formed by nanomaghemite (gamma-Fe2O3) core, whose surface was functionalized with tetraethyl orthosilicate (TEOS) and 3-aminopropyl triethoxysilane (APTES), able to bind H7N7 influenza virions. Paramagnetic particles show the ability to immobilize virions for direct analysis using ion-exchange chromatography with VIS detection. The presence of H7N7 virions on surface of paramagnetic beads was confirmed by matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry, based upon the mass weight of H7N7 virions, determined before and after establishment of binding. Moreover, using scanning electrochemical microscopy revealed, that binding is provided due to strong charge-charge interaction between
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [34EF7E48776E]