RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU111696 - Determination of Metal Ions in the Plasma of Children with Tumour Diseases by Differential Pulse Voltammetry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU111696
Název v původním jazyce: Determination of Metal Ions in the Plasma of Children with Tumour Diseases by Differential Pulse Voltammetry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Kenšová, Renáta
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Novotná, Marie
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this study was to investigate the interaction between lead ions and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in plasma. EDTA is widely used in medicine as anticoagulant agent. Understanding of the influence of EDTA on the electrochemical lead ions determination is very suitable for the determination of lead ions at patients with increased metals levels in body fluids. Further, the changes of metal ions levels (Zn, Cd, Pb and Cu) were monitored in the blood plasma of child patients treated for various oncological diseases. Electrochemical method differential pulse voltammetry with fully automated system and atomic absorption spectrometry was used for determination of the metal ions. It was found an increased amount of metal ions in the blood plasma of patients suffering from cancer disease in comparison with physiological values in healthy people. In these patients there was also found that they have higher levels of metallothionein and the ratio of GSH/GSSG was reduced. These results suggest
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [7230111E321B]