RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU111698 - Beads Based Electrochemical Assay for Detection of Hemagglutinin Labeled by Two Different Types of Cadmium Quantum Dots


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU111698
Název v původním jazyce: Beads Based Electrochemical Assay for Detection of Hemagglutinin Labeled by Two Different Types of Cadmium Quantum Dots
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 12
Počet domácích tvůrců: 12
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Guráň, Roman
Tvůrce: Michálek, Petr
Tvůrce: Moulick, Amitava
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Tmejová, Kateřina
Tvůrce: Nguyen, Hoai Viet
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this study it is described beads based isolation assay terminated by electrochemical analysis of hemagglutinin (HA) using two different cadmium quantum dots (QDs) labelled as CdS and CdTe. The two steps assay was suggested as the first step was the automatic isolation of HA labelled by Cd QDs using glycan modified paramagnetic particles (MPs), and the second one was the electrochemical detection of HA-QDs complex by voltammetry, particularly, adsorptive transfer technique coupled with differential pulse voltammetry Brdicka reaction was used for detection of HA and differential pulse anodic stripping voltammetry was used for detection of Cd. Both methods were optimized. Suggested assay can be used for the subtyping and quantification of HA.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [0AE0C78A58B9]