RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU112525 - Synthesis of Some Biologically Active Pyrazolylphthalazine Derivatives and Acyclo-C-nucleosides of 6-(2,4,6-trimethylphenyl)-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazine


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU112525
Název v původním jazyce: Synthesis of Some Biologically Active Pyrazolylphthalazine Derivatives and Acyclo-C-nucleosides of 6-(2,4,6-trimethylphenyl)-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazine
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CC - Organická chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: El-Shamy, Ibrahim E.
Tvůrce: Abdel-Lattif, Abdel-Mohsan
Tvůrce: Fouda, Moustafa M.D.
Tvůrce: Al-Deyab, Salem S.
Tvůrce: El-Hashash, Maher A.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: 1-Chloro-4-(2,4,6-trimethylphenyl)phthalazine (2) was used as a precursor for preparation of some novel pyrazolylphthalazine derivatives 6-13 and 15-19. Moreover, the acyclonucleosides 20-23 a-e were prepared by the reaction of hydrazinophthalazine derivative 3 with different aldoses. All new phthalazine derivatives were characterized using 1H NMR, 13C NMR, FTIR, mass spectrum and elemental analysis. The newly synthesized compounds showed highly activity against different species of bacteria and fungi, in addition to an excellent antiinflammatory property.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Rozsah stran:
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 26
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 14
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [65A9A089134F]