RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU112530 - Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New 2-(5,6-Dihydro-4H-1,2,4- triazolo[4,3-a]benz[F]azepin-1-yl)methyl)-4-substituted Phthalazin-1(2H)-ones


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU112530
Název v původním jazyce: Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New 2-(5,6-Dihydro-4H-1,2,4- triazolo[4,3-a]benz[F]azepin-1-yl)methyl)-4-substituted Phthalazin-1(2H)-ones
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CC - Organická chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: El-Shamy, Ibrahim E.
Tvůrce: Abdel-Lattif, Abdel-Mohsan
Tvůrce: Fouda, Moustafa M.D.
Tvůrce: Al-Deyab, Salem S.
Tvůrce: Abdel-Megeed, Ahmed
Tvůrce: El-Hashash, Maher A.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Starting from 4-substituted-phthalazin-1(2H)-one (1), A series of new 2-(5,6-dihydro-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benz[f]azepin-1-yl)methyl)- 4-substituted phthalazin-1(2H)-ones derivatives (5) have been synthesized. The structure of synthesized new compounds was established by spectral data and screened for their antimicrobial activities against various bacteria and fungi strains.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Rozsah stran:
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 26
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 22
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI: 10.14233/ajchem.2014.17984

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [7173F8B9429B]