RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26620/14:PU112646 - Expression Levels of Enzymes Metabolizing an Anticancer Drug Ellipticine Determined by Electromigration Assays Influence its Cytotoxicity to Cancer Cells - A Comparative Study


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26620/14:PU112646
Název v původním jazyce: Expression Levels of Enzymes Metabolizing an Anticancer Drug Ellipticine Determined by Electromigration Assays Influence its Cytotoxicity to Cancer Cells - A Comparative Study
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Poljaková, Jitka
Tvůrce: Mřížová, Iveta
Tvůrce: Bořek-Dohalská, Lucie
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Frei, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The antineoplastic alkaloid ellipticine is a prodrug, of which the pharmacological efficiency is dependent on its cytochrome P450 (CYP)- and/or peroxidase-mediated activation to 12-hydroxy- and 13-hydroxyellipticine, which are both the metabolites forming DNA adducts in target tissues. Using the method of Western blotting, the expression of CYP1A1, 1B1, 3A4, lactoperoxidase, thyroid peroxidase, cyclooxygenase-1 and cytochrome b5, the enzymes that catalyze and/or influence ellipticine metabolism, was investigated in several cancer cells sensitive to ellipticine (HL-60 promyelocytic leukemia and T-cell leukemia CCRF-CEM cells, glioblastoma U87MG cells, thyroid cancer BHT-101, B-CPAP and 8505-C cells, neuroblastoma UKF-NB-3 and UKF-NB-4 cell lines and breast adenocarcinoma MCF-7 cells). The findings summarized from several former studies reviewed in this study, together with new results indicate that, depending on individual cells, cytotoxicity of ellipticine, which is mediated by formation of covalent D
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26620___/01:1
Kontrolní kód: [AC843674D556]