RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/25368061:_____/13:00000003 - Intelligent Communication Networks and Neural Network


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/25368061:_____/13:00000003
Název v původním jazyce: Intelligent Communication Networks and Neural Network
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Volner, Rudolf
Tvůrce: Černák, Igor

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The term network intelligence is widely used in the field of communication security network. Many intelligent systems focus on a specific service, function, or device, and do not provide true end-to-end service network intelligence. True network intelligence requires more than a set of disconnected elements, it requires an interconnecting and functionally coupled architecture that enables the various functional levels to interact and communicate with each other. Mobility models describe a mobile unit’s movement through a geographical area. System in which we assume basic usage must allow two-way interactivity - duplex communication. Model such communication may be all sorts of method. A neural network (NN). in the case of artificial neurons called artificial neural network (ANN) or simulated neural network (SNN), is an interconnected group of natural or artificial neurons that uses a mathematical or computational model for information processing based on a connections approach to computation. Interactive system is an ideal model for use neuronal networks in terms of using their ability to adapt and learning. This article describes the basic example of using NN.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European International Journal of Science and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2304-9693
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6/July 2013
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: LET´S FLY s.r.o. (IČO: 25368061)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-25368061/01:1
Kontrolní kód: [37E2ED0C805F]